Updates from Nordic Women and Gender History Conference 2018

New information from the organizers:

  1. The call for papers is open until 30 November, 2017
  2. Registration fees are:
    Early bird: 15 Jan to 14 Feb, 2018 > 200 EUR for senior scholars / 120 EUR for graduate and PhD students
    Regular: 15 Feb to 31 March, 2018 > 250 EUR for senior scholars / 150 EUR for graduate and PhD students

    More info at the conference website

Nordic Women and Gender History Conference 2018 website launched

See update from the coordinators in Oulu below and check out the new website: http://www.kvinhist2018.fi/

From 7 to 9 June 2018, the 12th Nordic Women’s and Gender History Conference will take place in Oulu, Finland. The main organizer is the Department of History at the Faculty of Humanities, University of Oulu.

The Nordic Women’s and Gender History Conference is an established forum for historians of women, gender and sexuality in the Nordic context. Here, historians working within different academic subfields meet to present and discuss new historical research and questions relevant to the field. Conference languages are the Scandinavian languages and English.

The programme will consist of keynote lectures related to the conference theme, crisis, of thematic sessions and sessions for free presentations.

We welcome proposals for sessions and individual papers, and look forward to an inspiring conference!

The 12th Nordic Women and Gender History Conference calls for sessions and papers that problematise crises with reference to sex and gender.

The theme can be approached, for instance, by addressing the following questions:
– The theoretical, methodological and ethical dimensions of the study of crises
– Crises in (national, religious, ideological, etc.) values
– Personal crises
– How communities remember crises and deal with painful pasts?
– Preventing and solving crises; peace processes
– Surviving and coping with crises in different historical and cultural contexts
– The impact of crises on the experience of different age groups
– Crises in health; environmental crises
– Crises in / and media

Historikere for bevarelse af KVINFO

Den danske kulturminister Mette Bock fra partiet Liberal Alliance truer eksistensen af KVINFO. Hun vil lægge biblioteket ind under Det Kongelige Bibliotek. Hendes partikammerat, Laura Lindahl, har udtalt, at dette er det første skridt mod at ville lukke KVINFO helt. Liberal Alliance mener, at KVINFO er politisk, og derfor ikke bør modtage økonomisk støtte fra staten.

Som historikere og brugere af KVINFOs bibliotek beklager vi den danske kulturministers forslag dybt. KVINFO har siden 1982 opbygget en helt unik ekspertise om kønshistorie og kvindehistorie, som vi frygter vil forsvinde hvis ministerens forslag bliver virkelighed. Vi er ikke i tvivl om at Det Kongelige Bibliotek er en velfungerende institution, men den kan ikke erstatte de opgaver KVINFOs personale har løftet og den mødeplads, som KVINFOs bibliotek rent fysisk udgør.

KVINFOs bibliotek er ikke bare et sted, hvor en unik samling bøger og tidsskrifter opbevares, det er også en mødeplads for forskere, studerende og formidlere, og her udveksles synspunkter, som fører til ny forskning og om køn, ligestilling og mangfoldighed. Hvis biblioteket underlægges det Kongelige Bibliotek vil denne unikke mødeplads forsvinde.

Som undervisere, vejledere og redaktører har vi trygt kunne henvise vores studerende og skribenter til KVINFOs databaser, historiske kildemateriale, vejledning hos KVINFOs bibliotekarer. Og selv har vi som kønshistoriske forskere og formidlere haft glæde af at få hjælp af specialiserede bibliotekarer.

At lukke KVINFO vil være at bevæge det danske samfund et skridt væk fra ligestilling, da det vil besværliggøre forskning om køn, ligestilling og mangfoldighed i Danmark. Styregruppen for Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD) udtrykker hermed sin støtte til #bevarkvinfo.

KNiD, 26.03.2017

KNiD’s styregruppe:
Birgitte Possing, professor, dr.phil., Rigsarkivet, bp@sa.dk
Bolette Frydendahl Larsen, ph.d.-stipendiat, Historiska institutionen, Lunds Universitet, bolette.frydendahl_larsen@hist.lu.se
Cecilie Bjerre, ph.d.-stipendiat, Institut for Historie, Syddansk Universitet, cbjerre@sdu.dk
Kristine Kjærsgaard, lektor, ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet, kristinek@sdu.dk
Lone Kølle Martinsen, adjunkt, ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet, koelle@sdu.dk
Nina Trige Andersen, cand.mag., redaktionen for tidsskriftet Arbejderhistorie, trige@lynxtext.dk

Nyt om XII Nordic Women’s and Gender History Conference

Så er datoerne for næste nordiske kvinde- og kønshistorikermøde på plads. Det bliver i Oulu, Finland, i 2018, og det skal vi tale mere om på KNiD (gen)opstartsmøde i Odense i august 2016.

Detaljer på svensk og engelsk:

XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Uleåborg, Finland 7–9 juni 2018
Konferensteman: Kris
Cfp öppnas i augusti 2017

XII Nordic Women’s and Gender History Conference, Oulu, Finland, June 7–9, 2018
Conference theme: Crisis
Cfp opens in August 2017

Vær med til at genstarte Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD)

På det nordiske årsmøde for kvinde- og kønshistorie i Stockholm 2015 nedsatte deltagerne fra Danmark en lille arbejdsgruppe bestående af Birgitte Possing, Nina Trige Andersen og Bolette Frydendahl Larsen. Vi fik til opgave at være kontaktpersoner til gruppen der organiserer årsmødet i 2017 i Oulu, Finland, men vi talte også om, at vi har brug for at genetablere et kønshistorisk netværk i Danmark.

Vi har derfor besluttet at skabe et uformelt netværk under navnet Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD). Vi launcher netværket i en session på Dansk Historikermøde d. 26.-27 august 2016 og håber at se rigtig mange af jer. Beskrivelse af sessionen findes herunder.

Til jer der er på facebook, vil vi i øvrigt minde om facebookgruppen Kønshistorie, som vi oprettede efter det Nordiske kønshistorikermøde 2015

Fra programmet til Dansk Historikermøde:

På det nordiske kvindehistorikermøde i Stockholm august 2015 besluttede deltagerne fra Danmark at genetablere og puste liv i netværket for kvinde- og kønshistorisk forskning. Der har vist sig behov for at revitalisere det gamle og sætte fokus på køn.

KNiD skal udgøre en platform for idé- og forskningsudvikling i Danmark og samtidig orientere sig nordisk og internationalt.

Alle interesserede er velkomne til netværksmødet, hvor man kan præsentere sig selv og sit forskningsområde, møde fagfæller og være med til at forme netværket her i (gen)opstartsfasen. Planen er at skaffe midler til hjemmeside og konsolidering af KNiD.

Initiativtagerne er:

Nina Trige Andersen, historiker og journalist (cand.mag.), www.lynxtext.dk, nina.trige.andersen@gmail.com
Bolette Frydendahl Larsen, historiker og Ph.D studerende, Lunds Universitet, bolette.frydendahl_larsen@hist.lu.se
Birgitte Possing, historiker og professor, dr.phil., Rigsarkivet, bp@sa.dk

Program for sessionen (nærmere tid og sted på historikermødet følger):

1) Præsentationsrunde
Indkaldere og deltagere på sessionen siger et par ord om, hvem de er og hvad de forsker i.

2) Hvorfor et Kønshistorisk Netværk i Danmark?
Situationen på feltet i Danmark og diskussioner fra det Nordiske Kvinde- og Kønshistorikermøde i Stockholm 2015.
v/Bolette Frydendahl Larsen

3) Hvem skal KNiD omfatte? Herunder erfaringer fra International Federation for Research in Women’s History (IFRWH)
v/Birgitte Possing

4) Hvordan skal vi organisere og inspirere hinanden fremover? Hjemmeside, mailingliste(r), netværksmøder, deltagelse i internationale fora, konferencer mm..
v/Nina Trige Andersen