Vær med til at genstarte Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD)

På det nordiske årsmøde for kvinde- og kønshistorie i Stockholm 2015 nedsatte deltagerne fra Danmark en lille arbejdsgruppe bestående af Birgitte Possing, Nina Trige Andersen og Bolette Frydendahl Larsen. Vi fik til opgave at være kontaktpersoner til gruppen der organiserer årsmødet i 2017 i Oulu, Finland, men vi talte også om, at vi har brug for at genetablere et kønshistorisk netværk i Danmark.

Vi har derfor besluttet at skabe et uformelt netværk under navnet Kønshistorisk Netværk i Danmark (KNiD). Vi launcher netværket i en session på Dansk Historikermøde d. 26.-27 august 2016 og håber at se rigtig mange af jer. Beskrivelse af sessionen findes herunder.

Til jer der er på facebook, vil vi i øvrigt minde om facebookgruppen Kønshistorie, som vi oprettede efter det Nordiske kønshistorikermøde 2015

Fra programmet til Dansk Historikermøde:

På det nordiske kvindehistorikermøde i Stockholm august 2015 besluttede deltagerne fra Danmark at genetablere og puste liv i netværket for kvinde- og kønshistorisk forskning. Der har vist sig behov for at revitalisere det gamle og sætte fokus på køn.

KNiD skal udgøre en platform for idé- og forskningsudvikling i Danmark og samtidig orientere sig nordisk og internationalt.

Alle interesserede er velkomne til netværksmødet, hvor man kan præsentere sig selv og sit forskningsområde, møde fagfæller og være med til at forme netværket her i (gen)opstartsfasen. Planen er at skaffe midler til hjemmeside og konsolidering af KNiD.

Initiativtagerne er:

Nina Trige Andersen, historiker og journalist (cand.mag.), www.lynxtext.dk, nina.trige.andersen@gmail.com
Bolette Frydendahl Larsen, historiker og Ph.D studerende, Lunds Universitet, bolette.frydendahl_larsen@hist.lu.se
Birgitte Possing, historiker og professor, dr.phil., Rigsarkivet, bp@sa.dk

Program for sessionen (nærmere tid og sted på historikermødet følger):

1) Præsentationsrunde
Indkaldere og deltagere på sessionen siger et par ord om, hvem de er og hvad de forsker i.

2) Hvorfor et Kønshistorisk Netværk i Danmark?
Situationen på feltet i Danmark og diskussioner fra det Nordiske Kvinde- og Kønshistorikermøde i Stockholm 2015.
v/Bolette Frydendahl Larsen

3) Hvem skal KNiD omfatte? Herunder erfaringer fra International Federation for Research in Women’s History (IFRWH)
v/Birgitte Possing

4) Hvordan skal vi organisere og inspirere hinanden fremover? Hjemmeside, mailingliste(r), netværksmøder, deltagelse i internationale fora, konferencer mm..
v/Nina Trige Andersen