Nyt om XII Nordic Women’s and Gender History Conference

Så er datoerne for næste nordiske kvinde- og kønshistorikermøde på plads. Det bliver i Oulu, Finland, i 2018, og det skal vi tale mere om på KNiD (gen)opstartsmøde i Odense i august 2016.

Detaljer på svensk og engelsk:

XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Uleåborg, Finland 7–9 juni 2018
Konferensteman: Kris
Cfp öppnas i augusti 2017

XII Nordic Women’s and Gender History Conference, Oulu, Finland, June 7–9, 2018
Conference theme: Crisis
Cfp opens in August 2017